NetWaiting 2.07.100

NetWaiting 2.07.100

BVRP Software, Inc – Data Only –
ra khỏi 19 phiếu
4 Stars User Rating
NetWaiting là một tính năng có sẵn trong phần mềm cho phép bạn nhận được cuộc gọi (nghe thông qua ring) trong khi bạn được kết nối trực tuyến thông qua modem. Không có tính năng này, người gọi đến số của bạn sẽ nhận được tín hiệu bận giống như nếu bạn đang trên một cuộc gọi điện thoại. Nó không phải là bắt buộc để sử dụng phần mềm NetWaiting để sử dụng CX modem. Tuy nhiên, để tận dụng lợi thế của tính năng NetWaiting, bạn sẽ phải đảm bảo rằng nhà cung cấp công ty điện thoại của bạn có thể cung cấp cho bạn dịch vụ Caller ID và Call Waiting.

Tổng quan

NetWaiting là một Data Only phần mềm trong danh mục Truyền thông được phát triển bởi BVRP Software, Inc.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.319 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của NetWaiting là 2.07.100, phát hành vào ngày 12/06/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

NetWaiting đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của NetWaiting đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho NetWaiting!

Cài đặt

người sử dụng 1.319 UpdateStar có NetWaiting cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
BVRP Software, Inc
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản